Nové informace z Českého svazu cyklistiky

Informace Českého svazu cyklistiky k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s šířením koronaviru_povoleny sportovní aktivity do 100 osob

Krásný májový den všem,

po svém včerejším zasedání zveřejnila Vláda ČR  a Ministerstvo zdravotnictví další usnesení týkající se rozvolňování opatření proti šíření koronaviru COVID-19.

Z nově přijatých usnesení vyplývají i zásadní informace a uvolnění z opatření pro sportovní aktivity a provoz klubů či organizaci sportovních akcí.

S platností od 11.května 2020 bude umožněno, i když s omezeními, sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech do počtu 100 osob v jednom čase, dále organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob; hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob; a to za splnění daných podmínek.

Z usnesení vlády vyplývá následující:

a) společně sportuje nejvýše sto osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

c) hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, za předpokladu , že budou dodržována následující pravidla:

− je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

d) organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti,za předpokladu , že budou dodržována následující pravidla:

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění

zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Kompletní znění usnesení vlády naleznete na linku: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/9.pdf

Povzbuzující je fakt, že je nyní v usnesení myšleno i na sportování a tréninky dětí a mládeže včetně využívání vnitřních prostor.

Byť zatím nebyla vyslyšena naše žádost o možnost organizace sportovních akcí s počtem účastníků alespoň 300 osob, domnívám se, že za jistých okolností již bude možné některé sportovní akce uspořádat. 

Pro jakékoli dotazy jsme k dispozici.

Prosím opět o distribuci těchto informací sdruženým spolkům, členům a dalším subjektům.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jarka Krakovičová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *